Tijdens het lanceringscongres van Connect-NL op 1 november 2018 zijn kosten-batenanalyses getoond voor het aardgasloos maken van een hoekwoning en een appartementencomplex. Daarnaast zijn de factoren benoemd die deze cases positief of negatief kunnen beïnvloeden.

Er zijn sindsdien een aantal nieuwe ontwikkelingen die de case voor het gasloos maken van een woning positief beïnvloeden. We nemen als voorbeeld het huis van Frits, Truus en hun zoontje Jan. Zij wonen gezellig aan de Connectstraat nummer 2 in Connectstad. Het is een doorsnee gezin en hun energieverbruik is normaal voor een 3-persoonsgezin in een hoekwoning.

Businesscase

Het gezin neemt een aantal maatregelen waardoor de woning aardgasloos is geworden: dak-, wand- en vloerisolatie, nieuw dubbel HR ++  glas in de kozijnen, kierdichting en een luchtwarmtepomp met boiler, voor € 29.140 inclusief btw.

Het saldo van de extra kosten van de maatregelen ten opzichte van de besparing bedragen € 55,- per maand, waarbij de kosten annuïtair worden afgelost in 15 jaar met een rente van 4.1%. Na 21 jaar is er een break-even point in de kosten en baten.

Stijgende energieprijzen

De eerste factor die de case beinvloedt: de verhoging van de gemiddelde gas- en elektraprijzen naar respectievelijk € 0,76 per m3 en € 0,23 per kWh. Het saldo daalt hiermee van € 55,- naar  € 32,- per maand! Het break-even point ligt nu op 17 jaar.

Factor 2: de invloed van comfort

Onze Connect-NL promovendus, Randy van Eck, ontdekte bovendien dat wanneer we woningeigenaren verleiden via de comfortroute in plaats van de duurzaamheidsroute, het erop lijkt dat ze bereid zijn om 15% extra te investeren in hun woning (ga voor de onderbouwing naar het onderzoek). We rekenen in dit voorbeeld niet met 15% maar met een voorzichtige 7,5%, wat neerkomt op een extra investeringsbereidheid van  € 2.185,- die we hier als eigen inbreng hebben opgevoerd. Het saldo zakt hierdoor per maand naar € 15,- en de break-even ligt op 15 jaar.

Factor 3: RenovatieConnect

Als klap op de vuurpijl komt Connect-NL in de loop van 2019 met RenovatieConnect: een ontwikkeling waar vraag en aanbod op een gestructureerde en georganiseerde manier bij elkaar komen. Tijdens het Connect-NL congres lieten diverse deskundigen zien dat er uiteindelijk 35% op de verbouwingskosten kan worden bespaard. Dat kunnen we realiseren door de inzet van slimme ICT (WoonConnect en een aanbestedingsportal) en goede afspraken tussen particulieren die zich organiseren als een corporatie enerzijds (met behulp van Vereniging Eigen Huis) en georganiseerd aanbod anderzijds (met hulp van VNO-NCW). Volgens deskundigen zal dit eind 2019 leiden tot een besparing van minimaal 15%!

Lees hier meer over RenovatieConnect

 

Onze businesscase ziet er dan nóg een stuk aantrekkelijker uit: Frits, Truus en Jan besparen direct € 17,- per maand, bereiken meteen het break-even point en leven bovendien in een veel comfortabeler huis!

U ziet: Connect-NL biedt perspectief en maakt verduurzamen leuk!