Wat is Connect-NL?

De gebouwde omgeving is het kloppend hart van onze maatschappij: de plek waar we wonen, werken, recreëren en welzijn en welvaart ervaren. En die omgeving verandert continu. De transitie van de gebouwde omgeving en de verduurzaming van bestaande woningen zijn hot items.

Om gewenste transities in wijken te kunnen faciliteren moeten we toe naar een planmatige en schaalbare aanpak. Connect-NL werkt aan een gestructureerde, systematische aanpak om bewoners bewust te maken van de specifieke mogelijkheden die er voor hun woning zijn, of het nu gaat om verduurzaming, circulariteit of langer thuis wonen, etc. Hiervoor gebruiken we onder andere het systeem WoonConnect, maar we staan nadrukkelijk open voor andere digitale hulpmiddelen en systemen.

Met deze aanpak krijgen we inzicht in wat mensen beweegt om te investeren in hun woning. Ook ontstaat er kennis over collectieve behoeften in buurten en wijken. Zo kunnen we de aanpak verder optimaliseren en een vliegwiel op gang brengen om de grootschalige transitie van de gebouwde omgeving mogelijk te maken.

In de komende drie jaar verbeteren en verfijnen we de aanpak door denken en doen te combineren. Met partijen gaan we in buurten en wijken aan de slag, en al die ervaringen gebruiken we om de aanpak verder te verfijnen. Doel is dat er een goed werkend systeem ontstaat dat open is, technisch betrouwbaar en vertrouwd wordt door bewoners.

Download infoblad

Doelgroep

Connect-NL staat open voor eenieder die als beleidsmaker, beslisser of professional betrokken is bij transitie van de gebouwde omgeving en open staat voor bundeling van krachten om samen aan de slag te gaan. Woningcorporaties, bouwers, financiers, gemeenten, energieadviseurs, dataspecialisten, etc.: Iedereen die enthousiasme voelt om samen op te trekken in deze grootschalige transitieopgaven is welkom.