In ‘s-Hertogenbosch zijn 600 particuliere, grondgebonden woningen in de wijk de Buitenpepers gedigitaliseerd. De modelleurs en bouwfysici zijn de wijk ingegaan om de 11 verschillende woningtypes accuraat in kaart te brengen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil met deze digitalisering laten zien hoe het mogelijk is om het woonplezier van die inwoners nog verder te verbeteren.

Bovendien heeft de gemeente de ambitie om in de toekomst klimaatneutraal te zijn. De gemeente vindt het aanmoedigen van duurzame woningen dus belangrijk. Woningeigenaren worden vanaf april benaderd en enthousiast gemaakt om met behulp van WoonConnect energiebesparende maatregelen te gaan nemen.