Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 27 gemeenten geselecteerd voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken. Doel van de proeftuinen is gezamenlijk kennis en ervaring opdoen, en dit delen met andere gemeentes. Dat moet bijdragen aan de ambitie om in deze kabinetsperiode landelijk jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken.

De 'proeftuin' van Tilburg wordt gevormd door delen van de wijk Quirijnstok. De komende jaren zullen minimaal 500 woningen aardgasvrij worden gemaakt in de Mozartflat, aan de Beethovenlaan en rondom de Obrechtstraat/Sullivandreef/Ruynemanstraat. Voor dit project werkt de  gemeente intensief samen met onder aandere Connect-NL, WonenBreburg, bewoners, het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de Mozartflat, wijkraden en leveranciers. Dit moet leiden tot een innovatieve aanpak die kan rekenen op breed draagvlak bij de bewoners.

24 woningen aan de Beethovenlaan/Offenbachstraat kunnen als eerste gebruikmaken van WoonConnect. Deze woningen zijn nu nog voorzien van asbesthoudende dakplaten die vervangen dienen te worden.

Tijdens de eerste bewonersavond op 14 februari werden de mogelijkheden van WoonConnect  aan de bewoners gepresenteerd met een live demo. De aanwezigen reageerden erg enthousiast en gaven aan graag snel door te willen met de inzet van het platform.

Binnenkort worden de woningen geïnspecteerd door een renovatiedeskundige waarna er een passend aanbod beschikbaar komt in WoonConnect.